Igényfelmérés     Vissza

     A különböző munkahelyeken sok estben nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó előírásokkal, milyen elsősegély felszerelésekre is van szükségük, milyet kell tartaniuk, mit kérhet számon az ÁNTSZ, illetve a Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség megyei felügyelőségei. Általában csak a legtöbbször előforduló balesetek okozott sérülések ellátására vannak felkészülve, de ez a felszereltség sajnos még a minimális előírásoknak sem felelnek meg. Ilyen esetekben is nagyon "kapóra" jön a segítségünk, mivel gyakorlatilag nincs is gazdája, felelőse a nem megfelelő szintű elsősegélynyújtásnak és azok következményeinek. Ezek a problémák, illetve a munkahelyi balesetek által okozott egészségkárosodás jelentik a munkaadói-munkavállalói perek nagy részét, amelyek visszafogják a termelést, és a cégek hírnevének sem tesznek jót.
     Szerencsére a legtöbb cég már nem küzd ilyen problémákkal.
     Munkánk nagy részét a struktúraváltás következtében jelentkező ellátatlanság, illetve túlméretezettség megszüntetése jelenti.
Temékértékesítés     Vissza

     Napjainkat az állandó változás jellemzi, így az új munkahelyek teremtésével, új feladatokkal keresik meg cégünket, amit gyorsan, és a legmodernebb eszközök, felszerelések telepítésével tudunk megoldani, legyen szó bármilyen(!) munkahelyről.
     Eddigi munkánk sikerei között könyvelhető el az is, hogy kis-, és nagyvállalkozók, közepes méretű cégek mellett nagy részvénytársaságok bíznak meg a feladattal:
     "Korszerűsítsük az egészségvédelmi rendszerüket!"
Utánpótlás     Vissza

     Természetes, hogy az általunk forgalmazott termékek feltöltéséről folyamatosan gondoskodunk, illetve a már meglévő, és jó felszerelésüket a mi termékcsaládunk tagjaival kérésükre kiegészítjük.
Folyamatos termékrendszer ellenőrzés, átalakítás     Vissza

     Ez egy karbantartói tevékenység, viszont igen nagy figyelmet fordítunk a termékrendszer ellenőrzésére. Nem szabad magára hagyni a termelésben ugyan részt nem vevő, de adott esetben elsőrendű fontosságú eszközök állapotát. Meghatározott időnként követjük a munkahelyek szerkezetváltását, átcsoportosítását és annak megfelelően alakítjuk ki az elsősegély felszerelések összeállítását, természetesen figyelembe véve az ide vonatkozó jogszabályokat is.
     Teljes termelői profilváltás esetén sem kell a már meglévő felszereléseket lecserélni, mivel az alapot az idevonatkozó jogszabályok egyértelműen meghatározzák.
     A tevékenységi kört, viszont a Magyar Szabvány (MSZ 13 553) egyáltalán nem veszi figyelembe 1972-óta, így számára mindegy, hogy az ellátandó dolgozó adminisztratív területen, vegyi üzemben vagy építkezésen végzi felelősségteljesen nap mint nap a munkáját.
A MEBIR és az OHSAS vállalati irányítási rendszerek gyakorlati kivitelezése     Vissza

     A munkahelyi egészségvédelem és biztonság kérdése minden vállalatot érint. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer bevezetését sok országban törvény írja elő. Hogyan tarthatnak lépést a törvényekkel és működtethetnek egy olyan rendszert, amely megvédi a dolgozókat és a vállalatot? A válasz erre a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR), egy olyan irányítási rendszer bevezetése, amely csökkenti a balesetek, a perek és az állásidők kockázatát.
     ISO 28001, OHSAS 18001 egészségvédelmi és munkabiztonsági irányítási rendszerek
     A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerek elveikben, felépítésükben és gyakorlatukban teljes egészében megegyeznek a környezetirányítási rendszerekkel. Csakhogy amíg a környezetirányításban a környezet védelme az elsődleges, addig a munkabiztonságban a termék előállítás legfontosabb elemének, az embernek a biztonsága és egészségvédelme áll az első helyen. A munkahelyi egészségvédelem szabványosítása először Angliában történt meg (OHSAS 18001), melyet átvett a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet is (ISO 28001). A követelmények a következő gondolatmenetre épülnek:     Hosszú távon is kifizetődővé válik, az Európai Unióhoz való csatlakozással várhatóan bevezetésre kerülő új típusú balesetbiztosítási rendszer miatt, a megfelelően kialakított Munkahelyi Egészség Biztosítási rendszer. Azok a vállalkozások ugyanis, akik eleget tesznek a munkavédelmi törvényben is előírt kockázatelemzések és az abban feltárt problémákra megfelelő intézkedési tervet tudnak bemutatni, várhatóan alacsonyabb biztosítási díjat tudhatnak majd magukénak, mint azok, akik erre nem fordítanak figyelmet.